Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Viděli jsme, slyšeli jsme a vyzkoušeli jsme si, jak se jedná na půdě orgánů EU. Kdybyste byli s námi, dozvěděli byste se, jak souvisejí koně s rozhodnutím o přechodu k elektromobilitě, jestli jsou kvóty pro ženy dobrý nápad, co legalizovat, kde má svoboda své hranice a kde hranice svobodě brání. A co víc? Pro všechny děti jsme zachránili prázdniny.

Vládní pohled na české předsednictví REU nám přiblížil přednáškou Úřad vlády ČR. Spoustu otázek studentů při besedě zodpověděl europoslanec Mikuláš Peksa. Díky Evropské unii Mladých diplomatů jsme si vyzkoušeli jednání v Evropském miniparlamentu. Všechny zmíněné aktivity byly doprovázeny speciálními workshopy zaměřenými například na priority studentů, kritické čtení, fake news. Praktická cvičení legislativního procesu EU probíhala v rámci jednotlivých hodin. Studenti společenskovědních seminářů se úspěšně účastnili i simulací jednání evropských orgánů mimo školu, v Karlových Varech, Plzni i v Praze.

Pin It