Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

15. 3. do školní auly zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Představení Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus bylo souborem ukázek z nejslavnějších divadelních her Shakespeara, Molliéra, Goldoniho, Rostanda a bratří Mrštíků. Mezi jednotlivými ukázkami se studenti v krátkosti seznámili s životem autorů či původem jednotlivých her. O spolupráci byla požádána i dívka z publika. Představení se líbilo a všichni si ho užili.

Pin It