Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Již druhým školním rokem pokračujeme v udržitelnosti projektu: "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji". V rámci udržitelnosti výše uvedeného projektu realizujeme například volnočasové aktivity:

Motivační odpoledne - zde žákům základních škol a naší školy metodici demonstrují chemické pokusy. Této aktivity se účastní sokolovské základní školy: ZŠ Švabinského, ZŠ Běžecká a ZŠ Křižíkova. Dále ZŠ Loket a ZŠ Komenského Chodov, na jaře se možná zapojí i Gymnázium a střední odborná škola Chodov.

Metodici demonstrující pokusy: Mgr. Lucie Demitra, Mgr. Pavlína Drnovcová, Mgr. Iveta Rozmušová a Mgr. Jiří Hlaváček

Přírodovědný(chemický) kroužek - zde se žáci aktivně zapojují do laboratorních cvičení. Probíhají dva tyto kroužky současně, jeden kroužek je určen pro žáky nižšího stupně gymnázia, pod vedením Mgr. Ivety Rozmušové a druhý je určen pro žáky vyššího stupně, pod vedením Mgr. Jitky Soukupové a opět zapojujeme zájemce ze základních škol.

Jsme rádi, že díky těmto aktivitám můžeme žákům zábavnou formou přiblížit přírodní vědy a je  pro nás pozitivní zpětnou vazbou, že na gymnáziu každoročně přibývá žáků z řad výše uvedených zapojených škol, kteří k nám nastupují s cílem studovat právě přírodní vědy.

V Galerii najdete několik fotografií.

Pin It