Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Společenskovědní seminář si na PF UK vyzkoušel, jak probíhá hlavní soudní líčení se vším všudy, dokonce i s taláry. Seminaristé zjistili, že nic není rozhodnuto předem, ale že hodně záleží na dobré přípravě soudců a státních zástupců, na výpovědi obžalované a její souhře s obhájci. Jakou měrou jednání dokáže změnit soudní znalkyně, výpovědi svědků a správně položené otázky právníků, se projevilo při svízelném rozhodování soudců. Jak líčení dopadlo a jaký rozsudek si vyslechla dlouhodobě týraná žena, která svého manžela o život připravila, vědí účastníci moot courtu. Celý proces sledovala naše absolventka a současná studentka PF UK Kateřina Dostálová, která po skončení líčení jednotlivé kroky se seminaristy podrobně rozebrala. Děkujeme.

Pin It