Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Dne 11. 10. 2023 se od 10:55 koná v učebně A407 školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Soutěží se v kategorii Kadet (žáci tercie a kvarty) a Junior (žáci kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku). Soutěž je písemná, účastníci mají na výběr jednu z pěti možných odpovědí. Otázky jsou z oblasti zeměpisu, fyziky, chemie, matematiky. Soutěž trvá jednu vyučovací hodinu. Zájemci se nahlásí p. Rozmušové (kabinet B 404) do úterý 10. 10. 2023 do 14:20 hodin.
Pin It