Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Během podzimních prázdnin se p. J. Soukupová, p. I. Rozmušová a studentky T. Trohemčuková a M. Peterková (obě 2. C) zúčastnily Cesty do hlubin studia chemie na PřF UK na Albertově. Laboratorní cvičení, exkurze a přednášky pro ně byly obohacením a inspirací do další práce.

Pin It