Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

V říjnu se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan.

V kategorii Kadet (žáci nižšího stupně gymnázia) se umístila na 1. místě Barbara Baštová (4. A) a se stejným počtem bodů obsadili druhé a třetí místo Marek Karmazín (3. A) a Daniel Kyrian (4. A).

V kategorii Junior (první a druhé ročníky vyššího stupně) se na 1. místě umístil Miroslav Švec (6. A).

Všem děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.

Pin It