Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Žáci naší školy mají možnost využít nabídku partnerské FAV ZČU Plzeň, která pořádá semináře pro žáky středních škol. Tyto semináře cíleně pomáhají s přípravou na olympiády v matematice a prohlubují učivo střední školy. Fakulta hradí žákům stravné formou oběda v univerzitní menze. Doprava je v režii samotných žáků. Pokud se žáci semináře zúčastní, je jejich absence hodnocena jako nezapočitatelná, tedy s vědomím školy, avšak bez doprovodu vyučujícího. Přihlášky na jednotlivé akce je možné vyzvednout v D3 na nástěnce nebo v kabinetu A312(Michaliková).

Pin It