Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Od roku 2010 každé volby konané v naší republice doprovázejí na našem gymnáziu i ty studentské, organizované Jedním světem na školách. Letos budou zájemci z řad studentů, kterým je alespoň 15 let, moci volit 21. a 22. května o velké přestávce ve vestibulu školy. Potřebné informace najdou studenti na nástěnkách EPAS.

Pin It