Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Společné zahájení nového školního roku pro nově nastupující první ročníky se koná v pondělí 2. září 2024 od 8:00 hodin v aule školy. Slavnostního zahájení se mohou účastnit i rodiče žáků.

Každý žák naši školy používá jako identifikační školní průkaz mezinárodní ISIC kartu, kterou si žáci pořizují do 30. 6. 2024 v sekretariátu školy. Bližší informace o ISIC kartě, jejím využití i pořízení naleznete v informačním letáku. Žádost o vydání ISIC karty najdete zde. Dále je možné se přihlásit ke stravování ve školní jídelně, přihlášky jsou k dispozici přímo v jídelně školy. Podrobnější informace na www.sokorest.cz.

Pin It