(7. 5. 1975 Sokolov)

botanička

Již během studia na Gymnáziu v Sokolově (maturita 1993) se zabývala vědeckou činností v oblasti biologie – roku 1993 postoupila do mezinárodního kola SOČ (projekt Inhibiční účinky Alicinu na růst vyšších rostlin), kde obsadila 3. místo v Evropě (Drážďany 1993), ministerstvem školství byla poté oceněna jako Talent roku 1993.

Poté vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (1993–1999) a v rámci následného doktorandského studia na katedře botaniky se věnovala čeledi zázvorovitých rostlin. V dalších letech následovaly mnohdy mnohaměsíční vědecké expedice (Írán, Pákistán, Indie, Indonésie, Singapur, Vietnam, Laos, Kambodža atd.), roku 2001 se účastnila mezioborové expedice na Východní Kalimantan, kde se podílela na výrobě dokumentárního filmu České Televize o životě kočovného pralesního kmene Punanů (Bulungan – předběžná zpráva o konci světa). Profesní sen se Janě splnil roku 2002, kdy v pralesích v indickém Mizoramu objevila dosud nepopsaný druh kurkumy (čeleď zázvorovitých), který nazvala Curcuma rubrobracteata. Poté následovaly další nově objevené druhy kurkum, v současné době dosáhl jejich počet dvaceti + jeden nový rod (vše publikováno v recenzovaných periodikách a všechny tyto rostliny nesou za druhovým jménem přídomek Škorničk). Tento výzkum probíhá společně s českými odborníky z Přírodovědecké fakulty UK v Praze a z Národního muzea tamtéž. Od roku 2005 působí v Singapuru, kde žije se svou rodinou a pracuje v místní botanické zahradě.

Pin It