(6. 6. 1974 Ostrov nad Ohří)

politolog a novinář

Schuster patří ke střední generaci renomovaných a často publikujících politologů, s jeho zasvěcenými komentáři se lze setkat v mnoha periodikách. Po maturitě na GYMSO (1992) následovalo studium politologie a germanistiky na Filozofické fakultě UK v Praze (1992–1998), z toho v letech 1997–1998 studium politologie v Bonnu (Německo).

V letech 1999–2000 byl redaktorem Lidových novin (zahraniční rubrika), od roku 2000 pracoval v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, a to v redakci měsíčníku Mezinárodní politika (od roku 2005 byl šéfredaktorem). Vedle toho je Schuster více či méně pravidelným přispěvatelem do Respektu, Českého (tý-)deníku a již zmíněných Lidových novin, dále je externím redaktorem zahraničního vysílání Českého rozhlasu a od roku 2000 dopisovatelem rakouského deníku Der Standard. Roku 2014 nastoupil opět do Lidových novin, a to jako odborník na německy mluvící země a Velkou Británii.

 

Pin It