(28. 8. 1979 Sokolov)

regionalista a publicista

Smola je představitelem mladší generace regionalistů. Absolvoval Gymnázium v Sokolově (1997), v letech 1997–2001 studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mezi lety 2002–2007 bakalářský obor kulturní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Již během studií začal pracovat ve Výzkumném centru pro dějiny vědy v Praze (2003–2004) a v roce 2007 jej dlouhodobý zájem o památky regionu přivedl do loketského pracoviště Národního památkového ústavu.

Smola se specializuje na dějiny podnikání, bibliografii a osobnosti regionu a na dějiny a osobnosti uhelného hornictví. Právě jim byl věnován cyklus ve Zpravodaji Sokolovské uhelné, a.s. (1999–2000), redakčně spolupracuje s několika nakladateli. Sestavil Biografický lexikon sokolovského regionu (2009, spolu s V. Prokopem), který obsahuje na 400 hesel uměleckých osobností Sokolovska od středověku do současné doby. Roku 2011 založil regionální edici Memoria, v níž vyšla například publikace Zapomenuté tváře (2013, spolu s V. Prokopem a E. Smilkovou), jež se věnuje historii městského muzea v Lokti a portrétům v jeho sbírkách. V prosinci 2014 byla vydána reprezentativní dvousvazková obrazová encyklopedie uměleckých památek sokolovského regionu pod názvem Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945 (spolu s V. Prokopem). Kniha vznikala ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, s Národní galerií v Praze, Ústavem dějin umění AV ČR v Praze, Biskupstvím plzeňským, Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Etnologickým ústavem AV ČR v Praze, Západočeským muzeem v Plzni, církevními řády a celou řadou dalších institucí, archivů, muzeí a galerií v SRN, Rakousku a regionu. Prozatím posledním počinem je monografie Loket ve výtvarném umění (2017). Reprezentativní publikace velice zevrubně mapuje památky a umělce do roku 1945, jejichž osudy byly spjaty s Loktem (mnozí z umělců jsou biograficky i tvorbou zpracováni vůbec poprvé). Monografie Loket ve výtvarném umění (2017) je publikace, jež velice zevrubně mapuje památky a umělce do roku 1945, jejichž osudy byly spjaty s Loktem (mnozí z umělců jsou zpracováni vůbec poprvé). Prozatím posledním titulem je Loket pod lupou (2018, spolu s K. Rozsypalovou), která se věnuje zajímavým uměleckým detailům a souvislostem Lokte. 

 

Pin It