(12. 11. 1958 Sokolov)

filozof a vysokoškolský pedagog

Benyovszky je představitelem nové generace inteligence, která již vyrůstala v regionu bez vlivu německého kulturního prostředí. Benyovszky vystudoval nejprve sokolovské gymnázium (1974-1978), poté absolvoval filozofii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě UK v Praze (1983).

Po roční vojenské prezenční nastoupil jako asistent na katedru filozofie VŠE v Praze (zde působil až do roku 1993), poté přešel do Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty UK v Praze (roku 1992 získal titul CSc.). Od roku 2000 působí na Fakultě humanitních studií UK v Praze, roku 2007 byl zvolen jejím děkanem (od roku 2001 je docentem filozofie). Kromě toho, že je Benyovszky pedagogem, publikuje četné stati a studie v odborných periodikách (Filozofický časopis, Reflexe), je autorem vysokoškolských učebnic a několika monografií - například Filosofická propedeutika (1. díl 1998, 2. díl 2001) nebo Problém bytí v Hegelově filosofii. Studie k dějinám bytí (1999), Náhlost. Myšlení bytí z času (2006) či široce koncipovaná vysokoškolská učebnice filozofie Úvod do filosofického myšlení (2007). Byl hlavním řešitelem trojdílného kolektivního, mezioborového projektu Fenomenologické studie k prostorovosti (2005-2007). Z posledních titulů lze jmenovat Dějinnost, nadcivilizace a modernita (2010, spoluautor) a Časovost a smrtelnost I,III (2010, 2011, spoluautor), autorskou monografií jsou potom Cesty k neskrytosti (2012), jež jsou věnovány Heideggerově filozofii. Benyovszky se zabývá především problematikou ontologicky orientovaných filozofií a fenomenologií převážně německých autorů, patří mezi uznávané odborníky na Fichtovu, Hegelovu, Kierkegaardovu, Husserlovu a Heideggerovu filozofii. Vedle problematiky bytí a času sleduje a rozvíjí filozofické tematizace lidské existence, řeči a smrtelnosti. Podílí se zásadním způsobem na budování nové obsahové koncepce filozofické antropologie na Fakultě humanitních studií UK.

 

Pin It

únor 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Nadcházející události

10. úno 2020   08:00 - 14:20
Pangea
19. úno 2020
Paměť národa
19. úno 2020
SSL - volejbal, chlapci
19. úno 2020
SSL- florbal dívky
19. úno 2020   08:00 - 13:00
Okresní kolo zeměpisné olympiády

Partnerství