Gymnázium Sokolov a Karlovarské vzdělávací centrum má dvě partnerské školy – Specializované sportovní gymnázium v Klingenthalu a Gymnázium v Amberku. V rámci těchto vztahů a výuky německého jazyka se studenti partnerských a ostatních německých škol navzájem navštěvují, ve školním roce 2010/2011 se jednalo o tyto akce:

 • exkurze pro žáky druhých a třetích ročníků – poznávací jednodenní zájezdy – prohlídka měst Bamberg, Regensburg, Dresden, Nürnberg (vánoční trhy)
 • akce s partnerskými školami v Klingenthalu a Amberku– jednodenní přátelská setkání studentů Gymnázií Klingenthal a Sokolov a Das Max-Reger-Gymnasium v Amberku
  • V Sokolově – prohlídky školy, výlet na Kynžvart a Kladskou, prohlídka města Mariánské Lázně, společný oběd
  • V Klingenthalu – prohlídka školy, skokanského můstku na Schwarzbergu, Muzea minerálů a cínového dolu, společný oběd
  • Jednodenní setkání se studenty Gymnázia Amberk – prohlídka školy a internátu, beseda s vedením školy, prohlídka historické části města Amberk
  • Týdenní výměnný pobyt v holandském městě Groenlo – ve spolupráci s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech
 • Mezinárodní projekt – divadlo ČOJČ Žáci naší školy a školy ve Schwandorfu uspořádali společné česko-německé představení v jazyce ČOJČ tak, aby každý divák rozuměl oběma jazykům. Představení zobrazovalo lidskou komunikace, její překážky, které však lze zdolat, je-li na obou stranách snaha se dorozumět a vyjít si navzájem vstříc.
Pin It