reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

doba realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

rozpočet projektu: 4 285 314,95 Kč

plánované aktivity:

  • Demonstrační laboratoř aplikované techniky a její využití (CAT)
  • Zvýšení kvality výuky cizích jazyků se zaměřením na komunikaci „bez hranic“
  • Polytechnické kluby
  • Školní psycholog
  • Zahraniční mobility pedagogických pracovníků 
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky 
  • Školní kariérový poradce

 

logolink OPVVV

Pin It