Poskytoval Dotace: Integrovaný regionální operační program
číslo výzvy: 005/06_16_067/IPRÚ_16_01
Název výzvy: 11. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.4-INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL
Termín realizace projektu: 1. 11. 2016 – 30. 9. 2018
Způsobilé výdaje projektu: 3 560 197,55 Kč
Výše poskytnuté dotace: 3 204 177,79 Kč

modernizace gasos

 

Gymnáziu a střední odborné škole v Chodově se podařilo realizovat projekt Modernizace jazykové výuky
na Gymnáziu a střední odborné škole v Chodově. Během letních prázdnin 2018 bylo hlavním cílem
projektu modernizace čtyř učeben, které slouží pro výuku cizích jazyků. Dalším záměrem projektu bylo
zajistit bezbariérový pohyb v budově školy a do učeben cizích jazyků, a tím umožnit užívání osobám se
zdravotním postižením.
Stavební práce zajistila firma COLORMAX s.r.o. z Chebu podle projektové dokumentace, kterou
zpracoval projektant Nevečeřel.
„S prací stavební firmy, kterou jsme vysoutěžili v transparentním výběrovém řízení, jsme byli spokojeni
a nejdůležitější pro nás je, že se realizace skutečně podařila během letních prázdnin“, konstatovala
ředitelka školy ing. Eva Temňáková.
Moderní a nadčasové prostory byly realizovány s přispěním evropských dotací. Celkové náklady ve výši
3,7 mil Kč byly utraceny hospodárně a účelně. Modernizované učebny budou vybaveny novým
nábytkem a zařízením, které dodala firma HC kredit Kraslice s.r.o.. 

Pin It