Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003648  

Celkové způsobilé výdaje:  2 901 064,00
  • z toho z Evropského sociálního fondu plus:     2 226 131,46
  • z toho ze státního rozpočtu na část národního financování:  674 932,54
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2023 
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025 
Doba trvání projektu: 36 měsíců   

EUMŠMT Barevné RGB

Pin It