Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Společné zahájení nového školního roku pro nově nastupující první ročníky se koná v pondělí 2. září 2024 od 8:00 hodin v aule školy. Slavnostního zahájení se mohou účastnit i rodiče žáků.

Každý žák naši školy používá jako identifikační školní průkaz mezinárodní ISIC kartu, kterou si žáci pořizují do 30. 6. 2024 v sekretariátu školy. Bližší informace o ISIC kartě, jejím využití i pořízení naleznete v informačním letáku. Žádost o vydání ISIC karty najdete zde. Dále je možné se přihlásit ke stravování ve školní jídelně, přihlášky jsou k dispozici přímo v jídelně školy. Podrobnější informace na www.sokorest.cz.

V pátek 7. 6. proběhla na naší škole velmi úspěšná sbírka, která vynesla (po drobném zaokrouhlení nahoru) skvělou částku 5000,- Kč. Děkujeme všem přispívajícím studentům, zaměstnancům školy a hlavně studentům seminářů psychologie, kteří sbírku zajistili.

Krátká informační schůzka účastníků exkurze “Tyrolsko 24. - 26. 06. 2024” se koná ve čtvrtek 13. června 2024 v 7:30 v aule gymnázia. Účast všech přihlášených studentů je žádoucí.

Žáci 4. A, kteří jsou v době konání schůzky mimo gymnázium, budou informování svým vyučujícím v hodině německého jazyka.

Definice tvrdí: Název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Já tvrdím, že to je obor, který dává smysl, který pomáhá těm, co to nejvíc potřebují a který s sebou přináší spoustu lásky. Seminář psychologie si to mohl na vlastní kůži vyzkoušet. Do školy přijela nevídaná návštěva. Pan Stránský a jeho 4 leonbergeři (podotýkám, že to není ani třetina jeho celé smečky). Řekl nám spoustu informací o samotné canisterapii, o práci s klienty, o tom, že ji může dělat úplně každý pes, co splní zkoušky (ale čím těžší, tím prý lepší), o jeho zkušenostech, ale také vyprávěl příběhy svých psů. Příběhy, u kterých vám došlo, že tenhle člověk to dělá z lásky. Ne kvůli penězům, ne kvůli ocenění, ne kvůli obdivu ostatních.

Než tenhle článek opustíte, podívejte se na svého mazlíčka. Co když máte doma psa, který může pomoc mnoha lidem?

Š. Šteinfeldová